Grad Bihać - Privreda
Poslovne zone

Na području grada Bihaća planirana je izgradnja dvije atraktivne poslovne zone i to zona Ripač površine 20,7 ha i zona Kamenica I površine 39,2 ha. Osim toga prirodni potencijal za razvoj turizma i proglašeni Nacionalni park Una, pružaju osnov za razvoj jednog kompleksnog turističkog proizvoda koji može animirati značajnije investitore te ćemo ga smatrati zasebnim lokacijskim paketom.

Poslovna zona Kamenica

Poslovna zona Kamenica I locirana je na sjevero-zapadnom dijelu urbanog područja grada Bihaća na postojećem magistralnom putu M.5 Bihać- granični prelaz Izačić čime se preko R. Hrvatske ostvaruje veza sa zemljama Evropske unije. Udaljenost od centra grada iznosi približno 4 km, a od graničnog prelaza Izačić 8 km.

Prema Regulacionom planu Kamenica (Službeni glasnik općine Bihać br.03/03) ukupna površina poslovne zone od 392.000 m2 podijeljena je na 71 parcelu površine od 2.090 do 7.800 m2 namijenjene za malo i srednje poduzetništvo, parcelu namijenjenu sadržaju sajmišta površine 35.810 m2, motela površine 10.380 m2, uprave sa administracijom površine 9.000 m2 i info centra sa parkingom površine 10.100 m2. Po strukturi vlasništva 24 parcele ili cca 133.070 m2 su vlasništvo općine Bihać sa 1/1, 12 parcela ili cca 45.180 m2 Socijalističkog Saveza, a 39 parcela ili cca 213.750 m2 je privatno vlasništvo.

Grad_Bihac

Poslovna zona Kamenica

Prostorno planska i projektna dokumentacija su u cjelosti završene, a trenutno se investira u izgradnju infrastrukture.

Trenutna situacija u poslovnoj zoni: izgrađeno je 9 poslovnih objekata u kojima 11 poslovnih subjekata obavlja djelatnost. Za 2 poslovna objekta izgradnja je u toku, a za 7 poslovnih subjekata u toku su pripreme za izgradnju u različitim fazama. U obuhvatu regulacionog plana „Kamenica“ nalazi se 5 neizgrađenih građevinskih parcela slobodnih za potencijalne investitore koje su u vlasništvu Grada Bihaća. Trenutno je šire područje snabdijeveno električnom energijom a postoje i vodovodne instalacije, dok je za zemljište u poslovnoj zoni infrastrukturno opremanje u toku.

Poslovna zona Ripač

Poslovna zona Ripač nalazi se na zapadnom prilazu gradu Bihaću uz magistralni put koji spaja sarajevskozeničku kotlinu preko Bihaća sa Hrvatskom i EU. Za ovu poslovnu zonu izrađen je i usvojen Regulacioni plan „Poslovna zona Ripač“. Prostorni obuhvat poslovne zone je 20,7 ha, preparcelisana je u 15 parcela, od čega je zemljište veličine cca 4,2 ha vlasništvo grada Bihaća i preparcelisano je u 4 parcele. Izgrađen je 1 poslovni objekt koji obavlja djelatnost proizvodnje peleta (Amadint d.o.o.). Do sada nije bilo značajnijih ulaganja u PZ Ripač. Parcele unutar zone između saobraćajnica je moguće i spajati kako bi se udovoljilo potrebama investitora. U širem području postoji snabdijevanje električnom energijom i vodom, telekomunikacionim mrežama a same lokacije su djelimično opremljene.

Grad_Bihac

Poslovna zona Ripac