Grad Bihać - Privreda
Ukratko o privredi grada Bihaca

Bihać je grad koji je smješten na krajnjem sjeverozapadu Bosne i Hecegovine, te je jedan od teritorijalno većih i mnogoljudnijih gradova u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Bihać je također administrativno sjedište Unsko Sanskog Kantona u kojem živi oko 290.000 stanovnika, dok na teritoriji grada Bihaća živi 61.186 stanovnika.
Specifičnost pozicije ovog grada ogleda se u tome što on graniči sa Republikom Hrvatskom, te se može reći da je grad na jugoistočnoj granici Evropske Unije.
Iako je Bihać relativno daleko od glavnog grada Bosne i Hercegovine, Sarajeva (330 km), ipak je mrežom magistralnih puteva i autoputeva dobro povezan sa centralnom Bosnom, ali i sa svojim okruženjem. Od većih urbanih centara u relativnoj blizini nalazi se Banjaluka (149 km), Prijedor (102 km), Karlovac (RH, 100 km) i glavni grad Republike Hrvatske, Zagreb (154 km).

Bihać se ukratko može opisati kao zapadna kapija Bosne i Hercegovine na jugiostočnoj granici EU. Do granice sa Slovenijom je 112 km, sa Austrijom 270 km, a sa Mađarskom 242 km, uglavnom modernih autocesta ili brzih magistralnih puteva. Bihać je također povezan i željezničkim saobraćajem, kako sa ostatkom BiH i sjevernom Hrvatskom tako i sa centralnom Dalmacijom i lukama na Jadranskom moru. Ukoliko se koristi avio saobraćaj za dolazak u Bihać, najbliže zračne luke sa ustaljenim međunarodnim saobraćajem su u Zagrebu (2 sata vožnje), Splitu (2 sata vožnje) i Sarajevu (4 sata vožnje). Na teritoriji grada Bihaća se nalazi i sportski aerodrom koji bi uz izvjesna ulaganja mogao postati komercijalni aerodrom.
Relativna blizina Jadranskog mora omogućava neometan i brz pristup lukama u Republici Hrvatskoj. Velike luke Split, Rijeka, Šibenik su dva do tri sata vožnje udaljene od Bihaća i povezane sa Bihaćem mrežom brzih magistralnih puteva i autocesta, te željeznicom.

Udaljenost grada Bihaća od ostalih urbanih središta u regiji


Mjesto

Udaljenost u km

Zagreb (RH) / međunarodna zračna luka

154

Rijeka (RH) / međunarodna zračna i morska luka

170

Split ( RH) međunarodna zračna i morska luka

277

Sarajevo (BiH) / međunarodna zračna luka

330

Ljubljana (Slovenija)

278

Beč (Austrija)

510

Prirodni resursi na kojima se temelji ekonomski razvoj grada čine :

  • šumski resursi, što omogućuje prije svega visok kvalitet zdravog življenja na ovom području, ali svakako i važne predispozicije za razvoj drvo-prerađivačke industrije, kao i širokog spektra drugih poduzetničkih djelatnosti, prije svega turizma i turističke privrede;
  • mineralne sirovine i nemetali od kojih na području grada Bihać postoje nalazišta gipsa, dolomita, krečnjaka, arhitektonsko-građevinskog kamena bihacita. Na nalazištu gipsa u Kulen Vakufu izvršena su geološka istraživanja i utvrđene rezerve od cca 7,0 mil. tona kvalitetnog gipsa i svrstava se u najveće nalazište gipsa u Evropi. Time područje grada bihaća predstavlja po svojoj geološkoj građi perspektivnu i značajnu bazu za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina;
  • poljoprivredno zemljište,uz izrazito poljoprivredno područje, razvoju poljoprivredne proizvodnje pogoduju i duga tradicija bavljenja tom djelatnošću, te povoljni klimatski uvjeti;
  • hidroenergetski potencijali i termomineralne vode u naselju Gata nedaleko od Bihaća. Ovi resursi predstavljaju itekako vrijednu osnovu za korištenje navedenih potencijala za proizvodnju energije iz obnovljivih/alternativnih izvora, za snabdijevanje potreba stanovništva i industrije, te kvalitetne mogućnosti za razvoj privrede /poljoprivrede i turizma;
  • prirodne ljepote i nacionalni park Una predstavljaju kvalitetne osnove za razvoj turizma i turističke privrede, što nudi šansu za realizaciju razvojnih turističkih projekata, a što u konačnici podrazumijeva unapređenje valorizacije raspoloživih prirodnih resursa;

Grad Bihać ima indeks razvijenosti 104,5 (prema metodologiji Federalnog zavoda za programiranje razvoja za 2014.godinu) i zauzima 23. mjesto po rangu razvijenosti od 79 općina u F BiH.
Strukturno u Gradu Bihaću dominira trgovačka djelatnost, a od prerađivačke industrije prije svega drvna, prehrambena i metalana industrija. U znatnoj mjeri prisutan je i građevinski sektor, a raste i udio u sektoru uslužnih djelatnosti. Poduzenici grada Bihaća ostvaruju 29,3 % ukupnog izvoza Unsko-sanskog kantona.

Površina Bihaća: 900 m², odnosno 21,8% povrišine Unsko-sanskog kantona

Preliminarni rezultati o broju popisanih osoba, domaćinstava i stanova po naseljenim mjestima u BiH u 2013. godini:
Broj stanovnika USK-a: 299.343
Broj stanovnika Bihać: 61.186 (prema popisu 2013.godine)
Broj stanovnika (grad Bihać): 43.007
Broj domaćinstava: 18.251
Broj stanova: 25.610

Broj zaposlenih: 11.813 (2014.godina)
GDP po glavi stanovnika: 7.240, 00 KM (podaci za 2014. – procjena Federalnog zavoda za programiranje razvoja)


Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku na području općine Bihać sa 31.12. 2013. godine ukupno je registrirano 3.713 poslovnih subjekata (1.668 registriranih pravnih lica, 1.013 registriranih poslovnih jedinica u sastavu pravnih lica i 1.032 registriranih obrta i fizička lica koja obavljaju djelatost), što je 30,1% od ukupnog broja registriranih poslovnih subjekata u Unsko-sanskom kantonu.

Prema vrsti djelatnosti koju obavljaju, najveći broj registriranih pravnih lica u 2014. godini pripada djelatnosti trgovine na veliko i malo i popravak motornih vozila 35,4% i prerađivačkoj industrija 7,8%. U strukturi registriranih obrta 16,4% pripada prerađivačkoj industriji, a 19,5 % trgovini.

Izvoz-uvoz 2014.godine - poduzetnici grada Bihaća sudjelovali su sa :

  • 29,3 % u ukupnom izvozu Unsko-sanskog kantona
  • 38,1 % u ukupnom u uvozu Unsko-sanskog kantona

Grad Bihać svojim programima podrške poduzetnicima, obrtnicima i poljoprivrednicima, te raznim projektima i aktivnostima potiče daljnji razvoj, a važan doprinos daju gradska preduzeća i institucije, Privredna komora USK-a, Obrtnička komora USK-a, PLOD Centar i Razvojna agencija Unsko sanskog kantona.